Mnoho ľudí musí opustiť miesto trvalého bydliska a odsťahovať sa do iného mesta. Niektorí sa sťahujú častejšie než iní. Väčšina z nich sa sťahuje do nášho hlavného mesta, pretože Bratislava ponúka množstvo pracovných miest. Po presťahovaní je človek rád, že si vybavil všetko potrebné čo...