Kategória: Energetika

Rekuperácia a jej výhody

Účinnosť systémov na rekuperáciu elektrickej energie je v súčasnom období rastúcich energetických požiadaviek a environmentálnych problémov mimoriadne dôležitá. Systémy rekuperácie elektrickej energie, ako sú parné generátory s rekuperáciou tepla a rekuperačné brzdové systémy, sú chvályhodne schopné získať späť podstatnú časť energie, ktorá by sa inak stratila ako odpadové teplo...

Ako fungujú solárne systémy ?

Využívanie slnečnej energie na výrobu elektrickej energie je fascinujúci a účinný proces, ktorý využíva kombináciu technológie a prírodných zdrojov. Cieľom článku “Ako fungujú solárne energetické systémy” je demystifikovať tento systém a poskytnúť čitateľom podrobné informácie o mechanizmoch, ktoré stoja za výrobou energie z fotovoltaických článkov. Ponára sa...