Investicne striebro sa už dlho považuje za strategickú investíciu vzhľadom na jeho historický vývoj hodnoty a všestrannú využiteľnosť. Už 3000 rokov pred naším letopočtom sa považovalo za významné peňažné aktívum, ktoré odrážalo bohatstvo a zámožnosť. Toto širšie spojenie striebra s hospodárskou prosperitou dokazuje jeho pretrvávajúci význam ako hmotného...