Je plochá strecha vhodným riešením?

Ploché strechy ponúkajú jedinečné výhody, vďaka ktorým sú vhodným riešením pre mnohé stavebné projekty. Jednou z hlavných predností plochej strechy je efektívne využitie priestoru. Poskytuje dodatočnú plochu, ktorú možno využiť na skladovanie, inštaláciu systémov HVAC alebo kreatívnejším spôsobom na strešnú záhradu či priestor na trávenie voľného času. Plochá strecha tiež ponúka jednoduchosť pri navrhovaní a výstavbe, čím sa znižuje plytvanie materiálmi aj náklady na výstavbu, pričom je menej komplikovaná v súvislosti s tesárskymi prácami a stavebným spracovaním. Okrem toho môžu ploché strechy z dlhodobého hľadiska znamenať aj nižšie náklady na údržbu a opravy. Ich konštrukcia je jednoduchšia a bezpečnejšia na kontrolu ako šikmé strechy, takže pravidelná údržba je jednoduchšia. Okrem toho môžu ploché strechy použité v komerčných budovách zvýšiť estetický dojem, pretože ponúkajú moderný a minimalistický vzhľad. Univerzálnosť plochých striech nijako neobmedzuje vnútorný priestor a ponúka architektonickú kreativitu. Okrem toho umožňujú inštaláciu solárnych panelov, ktoré sú ekologickým energetickým riešením. Významnou výhodou je aj energetická účinnosť, keďže ploché strechy ponúkajú viac izolácie a menej únikov vzduchu. Preto možno konštatovať, že plochá strecha môže byť skutočne optimálnym riešením v závislosti od konkrétnych potrieb a požiadaviek projektu.

Aké sú nevýhody plochých striech?

Plochá strecha od A po Z

Hoci sa ploché strechy môžu zdať ako zaujímavá a moderná alternatíva dizajnu, nemusia byť vhodným riešením pre každú situáciu a v niektorých prostrediach predstavujú obzvlášť výrazné nevýhody. Ich najvýznamnejšia nevýhoda vyplýva z nedostatočného sklonu alebo sklonu, ktorý obmedzuje účinné odvádzanie vody. To môže viesť k hromadeniu vody, najmä po silných dažďoch, čo môže viesť k potenciálnemu zatekaniu, ak nie je nainštalovaný alebo riadne udržiavaný vhodný odvodňovací systém. Táto možnosť poškodenia vodou si tiež vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu, čo by mohlo časom viesť k vysokým nákladom na údržbu. Okrem toho majú ploché strechy kratšiu životnosť – približne 10 až 15 rokov v porovnaní s tradičnými šikmými strechami, ktoré môžu vydržať viac ako 20 rokov. Často sú tiež náchylné na poškodenie vetrom a ako vodorovný povrch môžu prijímať vysokú úroveň UV žiarenia, čo následne znižuje ich životnosť. Ploché strechy ponúkajú aj menej priestoru pod strechou, čo obmedzuje možnosti využitia podkrovia alebo vysokých stropov. Vzhľadom na tieto nevýhody preto ploché strechy nemusia byť vhodnou voľbou pre každého. Mali by sa vyberať s ohľadom na environmentálne faktory a súvisiacu údržbu.