Prečo sú nízkoenergetické domy nevyhnutnosťou na stavebnom trhu?

Momentálne už nejakú dobu prebieha stavebný búm, ktorý či chceme alebo nechceme spôsobuje zaťažovanie životného prostredia. Nízkoenergetické domy nezaťažujú životné prostredie v takej miere ako bežný rodinný dom, v niektorých prípadoch nezaťažuje životné prostredie vôbec. Práve z tohto dôvodu je skutočne nevyhnutné, aby nízkoenergetické domy vznikali čoraz viac, pretože našu planétu treba šetriť a ochraňovať. 

Aký dom sa považuje za nízkoenergetický dom?

Nízkoenergetické domy majú svoje kritéria
Posudzovanie triedy niízkoenergetických domov

Tak ako sme v úvode tohto článku spomínali, momentálne prebieha už nejakú dobu stavebný búm a ako reakcia na tento búm je regulácia stavebného trhu, teda všetky rodinné domy od 1.1.2021 musia spĺňať podmienku nízkoenergetickosti, čo znamená, že musia byť v energetickej triede A0 aby bolo pre ich stavbu vydané stavebné povolenie. Energetická trieda rodinného domu sa určuje na základe toho ako rodinný dom spracováva energie, teda koľko energie potrebuje na jeho užívanie a do akej miery zaťažuje životné prostredie. Logicky nám z toho vychádza, že nízkoenergetické domy si vedia na svoje fungovanie vyrobiť a udržať menej energie ako domy, ktoré za nízkoenergetické nepovažujeme, a teda nízkoenergetické domy nezaťažujú životné prostredie, pretože spravidla využívajú na svoje fungovanie obnoviteľné zdroje energie. 

Čo všetko vplýva na energetickú triedu? 

V prvom rade energetickú triedu ovplyvňuje spôsob vykurovania a ohrev teplej úžitkovej vody vášho rodinného domu, najlepší koeficient majú solárne panely, naopak najhorší koeficient má priradené elektrické vykurovanie. Spôsob vykurovania, ktorý má horší koeficient sa dá zlepšiť kombináciou s krbom, v takomto prípade zlepšíte hodnotenie kritérii pre získanie statusu nízkoenergetického domu. Okrem tohto základného kritéria, však ovplyvňujú priradenie energetickej triedy aj ďalšie kritéria, napríklad aj samotné umiestnenie rodinného domu, či ide o slnečný pozemok, alebo skôr naopak, takisto na akú svetovú stranu je rodinný dom otočený, no energetickú triedu ovplyvňujú aj použité materiály na stavbu rodinného domu, takisto aj spôsoby stavby rodinného domu a podobne. Stavbu rodinného domu pre získanie statusu nízkoenergetického domu nie je možné zanedbať, pretože môžete mať problém pri kolaudácii. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, čo nízkoenergetické domy ponúkajú a prečo sú tak dôležité, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://odzakladov.sk/