Mikroplasty ako reálna hrozba

Ekológia je v posledných rokoch a možno povedať až desaťročí veľmi skloňovaná téma. Vedci sa už dlho snažia o získaní viacerých riešení ako zabezpečiť zvrátenie katastrofy, ktorá nám všetkým reálne hrozí. Jednou z mnohých hrozieb sú aj mikroplasty. Mikroplasty sú malé plastové kúsky, ktoré sú menšie ako päť milimetrov. V súčasnosti sa už nachádzajú prakticky všade – v produktoch bežnej spotreby, vo vode ktorú pijeme, v moriach a oceánoch, v potravinách a dokonca aj v živočíchoch.

Zdroje mikroplastov a ich vplyv na životné prostredie

Plasty a mikroplasty
Boj proti mikroplastom

Účinok mikroplastov na živý organizmus sa stále skúma. Pravdou však je, že zostávajú v tele a vzhľadom k ich veľkosti sa nevylučujú. Delia sa na primárne a sekundárne. Primárne sa dostali do prírody už ako malé čiastočky. Sekundárne vznikajú rozpadom väčších kusov ako sú napríklad rybárske siete, plastové vrecká alebo tašky, či plastové fľaše. Jedným zo zdrojov mikroplastov sú aj pneumatiky. Nejde však len tie, ktoré boli vyhodené vo vodách alebo moriach. Ide hlavne o tie, ktoré sa používajú.  Ako podliehajú opotrebeniu pri kontakte s vozovkou vznikajú mikroplasty, ktoré sa takýmto spôsobom dostávajú do prostredia. Pneumatiky sú vyrobené zo syntetického kaučuku. Vypočítaná hodnota emisií z pneumatík sa pohybuje na hranici  1 kg na osobu a rok. Ďalším zdrojom mikrosplastov je aj oblečenie vyrobené zo syntetických materiálov. Práve oblečenie je v neustálom kontakte s kožou a tým vyvoláva alergie vyrážky alebo ekzémy. Okrem toho sa pri praní jednotlivé čiastočky uvoľňujú do kanálov a odtiaľ do riek morí a oceánov. Mikroplasty sa nachádzajú všade okolo nás. Sú vo vzduchu, vode, potravinách ale aj v predmetoch bežného užívania ako v oblečení, bytovom textile, detských hračkách ale aj v čistiacich potrebách a pomôckach. Je veľmi dôležité vyberať si oblečenie ale aj bytové doplnky, či predmety dennej potreby starostlivo. Čítať zloženie a zvážiť vplyv na životné prostredie. Obmedziť osobné dopravné prostriedky a využívať skôr hromadné.  Ak ho nebudeme chrániť a nezačneme zmenu od nás, nebude čo prenechať ďalším generáciám. Nič okrem spustošenej prírody. Viac informácií o tejto téme sa  dozviete po navštívení nasledujúcej stránky: https://upcycle.sk/