Peletová pec – ekologický spôsob vykurovania

Výber spôsobu vykurovania je mimoriadne dôležité. Nakoľko ide o finančne náročnú investíciu, je potrebné vybrať dobre a samozrejme aj výhodne. Výhodne najmä čo sa týka financií vynaložených na kúrenie a práce, ktorú si vykurovanie vyžaduje. Jednou z možností vykurovania je okrem iných aj peletová pec. Pri peletovej peci nie je potrebné riešiť pravidelné podkladanie, sledovanie, či už drevo prehorelo, nedochádza k zadymeniu kotolne atď.

Čo sú pelety

Peletová pec do interiéru
Montáž peletovej pece zverte do rúk odborníkom

Peletky sú prírodným tuhým palivom. Vyrábajú sa z drevného odpadu, ktorý sa lisuje pod vysokým tlakom. Sú ekologické, lebo neprodukujú takmer žiadny drevný odpad a v podstate sú samostatné. Vďaka zásobníku nie je potrebné pravidelne prihadzovať polienka a strážiť oheň aby nevyhasol. Vykurovanie je možné naprogramovať na určité hodiny a peletová pec si všetko zariadi sama. Okrem času vykurovania je možné nadstaviť aj teplotu. Teda v denných hodinách môže byť teplota vykurovania vyššia a v nočných hodinách zasa nižšia. Peletky sa balia a predávajú v baleniach s hmotnosťou 1 tona. Ceny za takého balenie sú rôzne. Po zakúpení treba dbať na dobré podmienky skladovania. Peletky treba skladovať v suchom prostredí, aby nenavlhli. To by spôsobovalo problémy pri vykurovaní. Peletkami je možné vykurovať v kachliach, v peletovej peci alebo aj kotli na pelety. Po spálení peliet je možné popol ešte využiť ako hnojivo na záhradu.

Umiestnenie peletovej pece, odborná inštalácia vykurovania

V porovnaní s kotlom na peletky, peletové pece pracujú takmer na rovnakom princípe ako krb. Je možné ich inštalovať priamo v obytnej miestnosti, pričom je možné si súčasne užívať aj horenie ohňa. Takýto spôsob vykurovania pôsobí aj relaxačne a miestnosť v ktorom je pec vykúri rýchlejšie. Takéto pece majú obvykle menší výkon. Pece majú obvykle aj výmenník, prostredníctvom ktorého je teplo akumulované a prenášané do zásobníka a iných radiátorov v dome. Tento systém vykurovania, ako aj ktorýkoľvek iný si vyžaduje pri zriaďovaní odborníkov, ktorí poradia akú pec kúpiť, akým spôsobom vykurovanie riešiť, prípadne aj vyriešia odborné zapojenie celej vykurovacej sústavy. Viac informácií o tejto téme o cenovej ponuke a rôznych iných zaujímavých skutočnostiach  získate na nasledujúcej internetovej stránke: https://www.pece-piecky.sk/.