Fotovoltaika ušetrí vaše financie za elektrickú energiu

V súčasnosti si život bez zavedenia elektrickej energie do domácnosti alebo na pracovisko či v rámci voľno časových aktivít ani nevieme predstaviť.  Zatiaľ čo v minulosti sa naši predkovia trápili pri sviečkach, dnešné moderné technológie vyžadujú  neustály prívod elektrickej energie. A tak sa elektrická energia stáva nemalou položkou na našich osobných účtoch. Existuje možnosť, ako túto položku znížiť, a tou možnosťou je fotovoltaika. Fotovoltaická elektráreň je výraznou pomocou pri znižovaní emisií, pomoci životnému prostrediu a súčasne aj spoľahlivým zariadením s minimálnou požiadavkou na údržbu.

Výhody fotovoltaického systému

Fotovoltaika a jej zapojenie
Obsluha fotovoltaiky

Fotovoltaika je dobrou investíciou, ktorá má pomerne rýchlu návratnosť. Je vypočítané, že pri štvorčlennej rodine sa náklady vrátia už po 7 rokoch. Fotovoltaické systémy sú určené hlavne pre domácnosti, s použitím obnoviteľného zdroja energie akým je slnko výrazne znížite náklady na elektrickú energiu. Fotovoltaických systémov je niekoľko. Najjednoduchším a v podstate najvyhľadávanejším je kombinované napojenie na elektrickú energiu od dodávateľa a na fotovoltaiku, pričom pri nedostatku elektrickej energie domácnosť odoberá elektriku z distribučnej siete a pri nadbytku ju do elektrickej siete môže odovzdávať. Tento systém sa skladá zo solárnych panelov, ktoré premieňajú slnečné svetlo na DC prúd, ktorý následne ide do solárneho meniča, ktorý premieňa DC prúd na AC prúd. AC prúd je možné spotrebovať v rozvodoch domu. V prípade nedostatku fotovoltaickej elektrickej energie je možné paralelné pripojenie AC siete. Na druhej strane hybridný systém rieši napojenie elektrárne na akumulátor, ktorý zabezpečí určitú nezávislosť. Elektrická energia sa neodovzdáva do siete ale akumuluje v akumulátoroch. Z nich sa potom postupne spotrebováva v prípade, že nesvieti slnko. Pre zníženie nákladov na ohrev vody je možnosť zapojenia fotovoltaického systému na predohrev vody. Zapája sa pred plynový alebo elektrický kotol, alebo pred tepelné čerpadlo so zásobníkom. Výhodou tohto systému je, že pri dostatku fotovoltaickej energie je zabezpečený ohrev teplej úžitkovej vody. Pri nedostatku sa spustí ohrev, na ktorý je bojler napojený. Tento systém je možné zapojiť aj priamo, napríklad na ohrev teplej vody v bazéne, kedy je voda v solárnom panely napojená priamo na čerpadlo bazéna. Viac informácií o fotovoltaike sa dozviete po navštívení nasledujúcej stránky: https://rightsolar.sk/