Rekonštrukcie bytov v Bratislave zverte do rúk jednej odbornej firmy

Kúpili ste starší byt? Alebo starší byt vlastníte? Či už chceme alebo nie, časom sa interiér bytu opotrebuje a rekonštrukcia bude nevyhnutná. Ideálnym riešením je realizácia rekonštrukcie bytov Bratislava pred tým, ako sa do samotného bytu nasťahujete. Dôvod je jednoduchý. Nemusíte sa vracať do zaprášeného prostredia s množstvom remeselníkov. Aj im bude prestavba trvať kratšie, ak budú môcť využiť maximum zo svojho časového fondu. V prvom rade si treba položiť zásadnú otázku, ako rekonštrukcie bytov Bratislava budete realizovať. Buď oslovíte firmu, ktorá má zazmluvnených viacerých remeselníkov alebo si nájdete remeselníkov, ktorí si vykonávajú prácu len vo svojom odbore. V tomto prípade sa prvá možnosť javí ako najlepšia. Odborná firma totiž  zabezpečí, aby rekonštrukcia prebiehala plynule, aby sa remeselníci na svojich pracovných úsekoch striedali. V prípade, že oslovíte viacerých ľudí, ktorí sa budú podieľať na prácach, budete musieť odhadnúť, kedy ktorého odborníka zavolať a to môže byť dosť ťažké.

Nezabudnite na potrebnú dokumentáciu

Odborné rekonštrukcie bytov Bratislava
Firma na rekonštrukcie bytov v Bratislave

Pred samotnou realizáciou rekonštrukcie bytov Bratislava je potrebné splniť určité náležitosti. Treba zvážiť rozsah úprav v byte. v prípade, že meníte len umakartové jadro, je potrebné nový stav zakresliť odborníkom a predložiť ho príslušnému stavebnému úradu. Ak však chcete meniť priečky v byte, je nevyhnutné začať od statika. Práve statik posúdi, ktorú priečku je možné presunúť, či úplne odstrániť. Ak by ste totiž odstránili nosnú priečku, porušili by ste statiku v celom bytovom dome. Statik vypracuje statický posudok, ktorý je prílohou k oznámeniu na stavebný úrad spolu s ďalšou dokumentáciou. Podľa rozsahu stavebných úprav stavebný úrad posúdi, či bude stačiť oznámenie alebo rozhodnutie o kolaudácii. Po zabezpečení potrebnej dokumentácie sa ešte odporúča dohodnúť sa s najbližšími susedmi v rámci dobrých vzťahov. Susedia môžu mať napríklad malé deti, ktoré v určitú hodinu chodia spávať a hluk z rekonštrukcie by im mohol narušiť denný režim. Preto treba aj pracovníkov o tom informovať a v tomto čase budú robiť takú prácu, ktorá nebude hlučná.

Rekonštrukcie bytov Bratislava na kľúč

Rekonštrukcie bytov Bratislava sa odporúčajú robiť jednou firmou, ktorá zabezpečí všetky práce a všetkých odborných pracovníkov. Takýmto spôsobom budete mať rekonštrukciu zabezpečenú tak povediac na kľúč, s tým, že sa s odbornou firmou dohodnete aký materiál použiť. Odborná firma vám na záver odovzdá byt čistý, zrekonštruovaný, pripravený na nasťahovanie. Pre viac informácií navštívte nasledujúcu stránku: https://www.moja-rekonstrukcia.sk/.