Solárne panely, akú investíciu očakávať?

Solárne panely sa stávajú čoraz obľúbenejším riešením. Solárne panely fungujú na základe toho, že solárne kolektory zachytávajú slnečnú energiu, ktorú potom premieňajú na elektrickú energiu vo vašom rodinnom dome. Solárne kolektory sú dobrým riešením, pretože šetria životné prostredie, čo je v tejto dobe veľmi dôležité, a najmä so solárnymi panelmi splníte energetickú triedu A0, ktorá je pri nových rodinných domoch od roku 2021 povinná.

Výška investície do solárnych panelov

Solárne kolektory vyžadujú údržbu
Čistenie solárnych kolektorov

Solárne panely sú riešením elektrickej energie, za predpokladu zachovania životného prostredia, pretože nezaťažujú v žiadnej miere životné prostredie. Na svoju existenciu a funkčnosť využívajú slnečnú energiu, ktorú potom solárne kolektory zmenia na elektrickú energiu, ktorú využívate vo vašom rodinnom dome. Solárne kolektory zabezpečujú vášmu rodinnému domu nie len elektrinu, ale aj teplo a podobne. Tým, že sa rozhodnete pre solárne panely, nielenže chránite životné prostredie, ale váš dom sa stáva úplne nezávislým. Ak vás zaujíma, koľko vás tento systém bude stáť, jednoznačnú odpoveď nedostanete, pretože výška investície do solárnych panelov je rôzna a líši sa najmä tým, akú plochu chcete zabezpečiť, potom kde je váš rodinný dom postavený, koľko samostatných kolektorov budete potrebovať a podobne. Taký predbežný odhad pre rodinný dom na rovinatom, slnečnom pozemku s rozlohou približne 100 mestrov štvorcových je odhadom desať tisíc eur. Na takéto zariadenie ale viete získať dotáciu zo strany štátu, a to sa už oplatí, však? 

Solárne kolektory kupujte vždy len od kvalitného výrobcu

Ak ste sa rozhodli, že si idete kúpiť solárne kolektory a idete tvoriť elektrickú energiu vo vašom dome nezávisle, v tom prípade vám odporúčame aby ste solárne panely kupovali len od overených výrobcov, tak aby bolo zariadenie, teda solárne kolektory kvalitné a aby mali všetky požadované certifikáty a aby spĺňali všetky potrebné náležitosti, ktoré spĺňať majú. Iba takéto zariadenie vám zabezpečí prísun elektrickej energie, aký požadujete a iba na kvalitné, certifikované zariadenie viete získať dotáciu zo strany štátu. Ak sa chcete dozvedieť viac o solárny kolektoroch, o ich používaní, životnosti, parametroch a podobe, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://www.viessmann.sk/