Energetická trieda A0, čo to znamená?

Od 1.1.2021 musia všetky domy, na ktoré je žiadané stavebné povolenie, byť zaradené v energetickej triede A0. Ide o reakciu na to, že životné prostredie je príliš zaťažené aj stavebným “boomom”, ktorý už nejakú domu prebieha a nepredpokladá sa, že by sa mal zastaviť. Máte vo vašom dome naplánovaný kotol na drevo, a neviete, či je postačujúci pre energetickú triedu A0? V tomto článku sa dozviete, čo všetko pôsobí na túto energetickú triedu. 

Energetické triedy domu, čo to vlastne znamená?

Kotol na drevo s certifikátom
Skupiny kotlov na drevo podľa výhrevnosti

Energetická trieda domu, teda trieda do ktorej je váš dom zaradený, je zjednodušene povedané zobrazenie toho, koľko váš dom musí prijať energie a koľko jej reálne spotrebuje a ako zaťažuje životné prostredie. Tak ako sme v úvode tohto článku spomenuli, planéta je už dostatočne preťažená, a ak ju chceme udržať aj pre ďalšie generácie je potrebné aby si sme začali byť k našej planéte šetrný. Takisto ako šetríme našu planétu tým, že produkujeme menej odpadu, triedime odpad, neničíme životné prostredie a podobne, sprísnené energetické triedy rodinných domov šetria taktiež životné prostredie. Existuje viacero energetických tried, kde každá má svoje špeciálne špecifiká. Kotol na drevo je pre energetickú triedu A0 vyhovujúci, má pridelený postačujúci koeficient zaťažiteľnosti, drevo je prírodný materiál a teda obnoviteľný zdroj energie a práve na obnoviteľných zdrojoch energie je trieda A0 založená. 

Čo všetko ovplyvňuje zaradenie rodinného domu do triedy A0? 

Energetická trieda A0 je špecifická trieda a ovplyvňujú ju rôzne faktory, najviac ju ovplyvňuje vykurovacie zariadenie vášho domu, každé vykurovacie zariadenie má priradený koeficient, ku ktorému sa následne pripočítavajú ďalšie faktory, ktoré na energetickú triedu pôsobia. Kotol na drevo má sám o sebe dobrý koeficient pre túto energetickú triedu, a teda je vysoko pravdepodobné, že bude stačiť takéto vykurovacie zariadenie pre triedu A0, k nemu sa ešte pripočítavajú aj iné faktory, ako hrúbka izolácie, materiál izolácie domu, hrúbka zateplenia, typ okien, ďalšie výhrevné zariadenie napríklad krb, poloha domu, orientácia na svetovú stranu a podobne. Toto všetko sú faktory, ktoré sú posudzované pri schvaľovaní energetickej triedy. Ak sa chcete o kotloch na drevo dozvedieť viac, určite vám odporúčame obrátiť sa na internetové stránky spoločnosti https://vykurovanie24.sk/