Externé účtovníctvo v Bratislave sa rozhodní vyplatí viac ako interné

Zakladáte firmu a uvažujete nad tým, ako zabezpečíte účtovníctvo? Máte v podstate dve možnosti. Buď sa obrátite na externú firmu špecializujúcu sa na účtovníctvo Bratislava, alebo si zabezpečíte interné vedenia účtovníctva. Obe formy majú svoje pre aj proti, ktoré vám predstavíme v nasledujúcich riadkoch. Na základe uvedených informácií bude pre vás jednoduchšie rozhodnúť sa pre formu vedenia účtovníctva vo vašej firme. Tak čítajte pozorne ďalej a zistite viac. 

Uvažujete nad vlastnou účtovníčkou?

Účtovníctvo Bratislava a súvaha
Aktíva a pasíva v účtovníctve v Bratislave

V minulosti mali všetky firmy svoje účtovné oddelenia a viedli si tak účtovníctvo v Bratislave vo vlastnej réžii. Táto forma má nepochybne svoje výhody. Ide napríklad o to, že máte neustále prístup ku všetkým účtovným informáciám, viete s nimi pracovať a celkovo máte lepší prehľad. Nevýhodou však je, že musíte zamestnávať minimálne jednu pracovnú silu navyše. Ako iste viete, za každého zamestnanca musí zamestnávateľ odvádzať nemalé odvody. Rozhodne je potrebné brať do úvahy aj to, že zamestnanec na účtovnom oddelení môže kedykoľvek prerušiť svoju činnosť z dôvodu práceneschopnosti, dovolenky či materskej dovolenky. Ideálne je preto mať dvoch zamestnancov pracujúcich na účtovnom oddelení. Tým sa ale náklady ešte viac navýšia a to už sa malým firmám skutočne neoplatí. Pre menšie firmy však existuje oveľa lepšie riešenie. Vedenie účtovníctva v Bratislave prostredníctvom externej firmy. 

Účtovníctvo v Bratislave bez starostí

Presne tak by sa dalo opísať vedenie účtovníctva externou firmou. Na trhu totiž pôsobí viacero firiem, ktoré sa špecializujú práve na účtovné záležitosti. Túto formu využívajú hlavne živnostníci a menšie firmy, ktorým sa neoplatí zamestnávať ľudí navyše. Spolupráca s takýmito firmami je spravidla bezproblémová. Výhodou je to, že na seba preberajú zodpovednosť za všetky účtovné záležitosti. Za takéto služby sa platí a cena závisí od toho, koľko účtovných záležitostí bude musieť firma za vás spracovať, a tiež od toho, či využívate aj ďalšie doplnkové služby ako napríklad daňové poradenstvo, spracovanie miezd a podobne. Účtovníctvo v Bratislave vedené takouto firmou určite odporúčame a považujeme ho za veľmi pohodlné. Pre menšie firmy a živnostníkov sa určite oplatí aj z finančného hľadiska. Zistite viac o výhodách externého účtovníctva v Bratislave na webovej stránke https://www.easystart.sk.