Elektródy na zváranie hliníka a niektoré zo zásad ich správneho uskladnenia

Ak sa aspoň z času na čas venujete zváraniu, je jedno či na profesionálnej alebo amatérskej úrovni, tak prechovávanie elektród na zváranie hliníka si vyžaduje rešpektovanie viacerých zásad ich skladovania. Elektrody na zvaranie hlinika totižto nemajú radi, ak sú vystavené účinkom vlhkosti a pred týmito vplyvmi by sme sa ich určite mali snažiť ochrániť. Úroveň vlhkosti do relatívne vysokej miery ovplyvňuje aj následnú kvalitu zvaru a pokiaľ vám na nej skutočne záleží, tak elektródy na zváranie hliníka je potrebné dostatočne chrániť pred navlhnutím. Ako však počas zvárania zistíme, že pracujeme s vlhkými elektródami na zváranie hliníka? Jej prítomnosť spozorujeme veľmi ľahko a typických prejavov takejto situácie je hneď niekoľko. Medzi tie najčastejšie radíme predovšetkým prskanie, o poznanie väčší rozstrek alebo výrazné zhoršenie parametrov oblúka. Výsledok práce s týmito elektródami na zváranie hliníka nebude spĺňať normy kladené na kvalitu spoja a v podmienkach priemyslu a konkrétnych aplikáciách následne určite nebudú spĺňať požadované nároky.   

Elektródy na zváranie hliníka môžu externými vplyvmi tratiť na svojej akosti

Elektrody na zvaranie hlinika pre zváračov
Akosť elektród na zváranie hliníka

Tomuto by sme sa určite mali pri ich skladovaní snažiť vyhnúť a veľmi optimálnym riešením je preto sušička elektród. Riziko spojené s navlhnutím elektród je pritom enormné a mali by sme ho eliminovať hneď z niekoľkých dôvodov. Z praktického hľadiska je vlhká elektróda neadekvátnym pracovným nástrojom, oblúk sa nám bude horšie zapaľovať a podstatnou mierou je znížená jej funkčnosť. Z hľadiska kvality samotného zvaru môže s odstupom relatívne krátkeho času dochádzať k prasknutiu zvaru, vonkajšej aj vnútornej pórovitosti na tomto mieste, tvorbe drsného povrchu, nedostatočnému estetické dojmu či neprimerane vysokej tekutosti trosky. Z uvedeného dôvodu by sme teda mali elektródam na zváranie hliníka zabezpečiť dostatočne suché prostredie, a skladovať ich v každom prípade v izolovanom obale. Ak disponujete sušičkou elektród, tak v prípade podozrenia na vlhkosť by sme ich mali pred každým uvedením do prevádzky adekvátne vysušiť v sušičke. Ak však máte viacero elektród a chcete ich vysušiť preventívne, tak po tomto procese ich viete uložiť do špeciálnej termosky a na tomto mieste sú dostatočne chránené. Bližšie informácie získate na webovej stránke https://www.interweld.sk/.