Ako je to s pracovnými odevmi?

Pracovný odev je odev, ktorý sa nosí pri práci. Na pracovné odevy sa dá pozerať z dvoch hľadísk, a to buď zo strany zamestnávateľa, ktorý je povinný zabezpečiť pre svojich zamestnancov pri výkone práce pracovné odevy, alebo ako na odev, ktorý si zabezpečuje osoba sama pri výkone nejakej práce. Súčasťou pracovného odevu je napríklad pracovna vesta, pracovné rukavice, pracovná prilba, pracovná obuv, pracovné okuliare, rukavice, nohavice a podobne.

Zamestnávateľ a zamestnanec, aké majú povinnosti s pracovnými odevmi?

Reflexná pracovna vesta
Povinnosť nosenia pracovnej vesty

Pracovný odev chráni telo osoby, ktorá ho nosí, chráni ho pred úrazmi a inými nepríjemnými zraneniami, ktoré sa môžu pri práci prihodiť. Pracovné odevy však ochraňujú aj naše zdravie. Ak je pri výkone práce, profesie, alebo inej činnosti pri ktorej je osoba v pracovnoprávnom vzťahu, potrebný pracovný odev, je zamestnávateľ povinný takýto pracovný odev zabezpečiť. Túto povinnosť ukladá zamestnávateľovi priamo zákon, teda ak je pre výkon práce potrebné, aby zamestnanec mal nejakú časť pracovného odevu, napríklad pracovnú vestu, alebo pracovné nohavice, či pracovnú obuv, je zamestnávateľ povinný takéto odevy zabezpečiť, a to bezplatne a v potrebnej kvalite. Ak zamestnanec dostane od zamestnávateľa pracovný odev, je povinný takýto odev nosiť, vykonávať v ňom prácu a dbať na starostlivosť oň. Každý pracovný odev chráni nejakú časť tela, či zdravie osoby, ktorá ho nosí, napríklad pracovná vesta chráni trup a chrbát osoby, pracovná obuv chráni chodidlo osoby a podobne.

Vždy dbajte na kvalitu pracovného odevu

Ak ste zamestnávateľ a idete zaobstarať svojim zamestnancov pracovné odevy, je vašou povinnosťou aby boli pracovné odevy kvalitné. Ak ste jedinec, ktorý si chce kúpiť pracovný odev len tak na prácu, napríklad na záhrade, či na dome a podobne, vždy dbajte na to, aby bol váš pracovný odev vyrobený z kvalitných materiálov. Kvalitné materiály sú pevnejšie, odolnejšie, majú dlhšiu životnosť, teda dokážu vašu bezpečnosť a zdravie chrániť viacej. Ak ste sa rozhodli zakúpiť sebe, alebo svojim zamestnancom kvalitné pracovné vesty, určite sa obráťte na internetové stránky spoločnosti https://ardonsafety.sk/, kde okrem pracovných viest nájdete aj iné pracovné odevy, ktoré sú vhodné či už pre vás, alebo vašich zamestnancov.